ZDIEĽAŤ
Ako správne triediť odpad?
Ako správne triediť odpad?

Triedenie odpadu je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Šetrí sa vďaka tomu energia, znižuje sa množstvo odpadu na skládkach a v neposlednom rade chránite životné prostredie. Prinášame vás stručný prehľad toho, ako správne triediť odpad.

U vás doma by ste mali mať minimálne dva koše. Do jedného hádzať komunálny odpad a do druhého plast. Vďaka tomu už začnete separovať doma, čo znamená, že si ušetríte čas pri kontajneroch vonku. Ako správne triediť odpad podľa farby kontajnerov? Modré, zelené a žlté kontajnery už poznáte naspamäť. Čo však tie ostatné farby?

Hnedé nádoby na bioodpad

Novinkou na trhu sú hnedé nádoby, ktoré slúžia na tzv. bioodpad. Separovanie odpadu by sa vám tak doma malo rozrásť aspoň o samostatný sáčok, kde budete hádzať rozložiteľný odpad zo zelene či záhrad. Samozrejme, keď tento odpad budete hádzať do hnedej nádoby, nezabúdajte na to, že sáčok patrí do žltého kontajnera, určeného na plasty.

Čo všetko je zakázané vhadzovať do hnedej nádoby? Vlasy, výkaly, popol, zvyšky mäsa a jedla sa nepovažuje za bioodpad. To platí aj pre jedlo v obaloch, uhynutú zver, kamene či škrupiny vajec.

Na čo slúžia červené kontajnery?

Červené kontajnery sa využívajú na kovy. Triedenie odpadu je v tomto prípade nevyhnutné. Do červenej nádoby patria konzervy, kovové výrobky, alobal či nápojové plechovky. Nezabúdajte však, že plechovky nesmú obsahovať žiadnu tekutinu.

Do červených nádob jednoznačne nevhadzujte obaly zo zubnej pasty, z farby či znečistené zvyškami jedla alebo chemikáliami.

Zberný dvor ako skvelá voľba

Ak vám skutočne záleží na našej planéte, triedenie odpadu by malo byť pre vás samozrejmosťou. To platí aj pri nadrozmerných obaloch, ktoré je potrebné dať na zberný dvor. Ten sa nachádza v každej obci, kde môžete odpad uložiť bezplatne. Vďaka tomu sa zníži výskyt skládok v prírode.