ZDIEĽAŤ

Prieskumy poisťovní ukazujú, že síce Slováci cestujú viac ako v minulosti, až tretina Slovákov cestuje bez uzatvoreného cestovného poistenia. Pritom cena základného balíka cestovného poistenia, ktorý ochráni cestovateľa pred nečakanými výdavkami v prípade choroby či úrazu, je v porovnaní s prípadnými liečebnými nákladmi v zahraničí zanedbateľná.

Cestovné poistenie predstavuje špeciálny poistný produkt, ktorý vás ochráni pred zdravotnými aj inými rizikami spojenými s cestovaním. Či už stratíte batožinu, cestovné doklady, ochoriete alebo sa vám stane úraz, správne uzatvorené cestovné poistenie vám podá pomocnú ruku a pomôže minimalizovať náklady spojené s riešením vzniknutej situácie.

Napriek pestrej palete rizík, na krytie ktorých sa cestovné poistenie zameriava, ho mnohí stále považujú za zbytočnosť. Na pokrytie nákladov spojených s liečbou predsa existuje európska zdravotná kartička poistenca, pravdepodobnosť straty batožiny či poškodenia cestovných dokladov zas až taká veľká nie je.

Možno naozaj cestovné poistenie považovať len za komerčný produkt, ktorý cestovanie zbytočne predraží? Jednoznačne nie. Poistenie na cesty má svoje opodstatnenie a oplatí sa.

Európsky preukaz poistenca nepokryje všetko

Európsky systém zdravotného poistenia funguje na princípe zabezpečenia rovnakej zdravotnej starostlivosti, ako majú obyvatelia domácej krajiny. Ako prezrádza už samotný názov, systém funguje v krajinách Európskej únie, Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku a Švajčiarsku.

Mnohí Slováci sa preto mylne domnievajú, že v týchto krajinách budú mať na základe európskej kartičky poistenca pokryté všetky náklady spojené s liečbou. Predstava je to pekná, ale má to svoje ale.

Systém kryje len náklady v zariadeniach, ktoré sú v krajine napojené na systém verejného zdravotného poistenia. V prípade ochorenia nie je problém vybrať si ambulanciu, ktorá je verejná, no v prípade úrazu sa môžete dostať do nepríjemnej situácie, ktorá vašu dovolenku nečakané predraží.

Úrazy, najmä tie život ohrozujúce, sú odvezené do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, bez ohľadu jeho napojenia na verejné zdravotné poistenia. A tak v prípade ošetrenia a hospitalizácie na vás môže čakať niekoľko tisícový účet, ktorý zdravotná poisťovňa nepreplatí. Ale cestovné poistenia by ho krylo.  Samozrejme v prípade, ak by ste ho mali uzatvorené a nespoliehali sa len na európsku zdravotnú kartičku.

Cestovné poistenie nekryje len riziká spojené so zdravím

Väčšina ľudí si spája cestovné poistenie s krytím nákladov spojených s prípadnou liečbou. No cestovné poistenie je možné zamerať na krytie viacerých rizík. Štandardne ide o riziká ako sú:

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí,
  • poistenie pre prípad úrazu,
  • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby,
  • poistenie odcudzenia, straty, poškodenia alebo zničenia cestovných dokladov,
  • poistenie zodpovednosti za škodu,
  • poistenie právnej pomoci a kaucie,
  • poistenie technickej podpory v zahraničí.

Druhým, častým omylom je presvedčenie, že cestovné poistenie sa uzatvára len v prípade dlhšej zahraničnej cesty.

Vybrať si môžete poistenie na krátky výlet aj poistenie na niekoľko mesačnú cestu. Krátkodobé cestovné poistenie je zamerané na jednorazové poistenie výletu či dovolenky, celoročné cestovné poistenie zas poskytne bezpečnú ochranu pravidelným cestovateľom.

Taktiež ani cestovanie do zahraničia nie je podmienkou cestovného poistenia. Poistenie môžete využiť napríklad aj v prípade, ak radi vášnivo zliezate naše hory.

Ponuka cestovného poistenia je pestrá, vďaka čomu je možné hravo ušiť poistenie online priamo na mieru.

Pozor na prípady, kedy cestovné poistenie prestáva platiť

Ako každé poistenie, aj cestovné poistenie sa spája s výlukami, ktoré špecifikujú dôvody, pre ktoré nárok na krytie zaniká. Každá poisťovňa má svoj špecifický zoznam výluk a rizikových aktivít, kedy cestovné poistenie prestáva platiť. Najčastejšie sú medzi výluky zahrnuté situácie kedy:

  • je poistenec pod vplyvom alkoholu, narkotík či iných omamných látok,
  • poistenec vykonáva rizikové športy uvedené vo výlukách alebo sa dobrovoľne vystavuje rizikovým situáciám,
  • poistenec nepodstúpil povinné očkovanie, ktoré je vyžadované pred cestovaním do danej krajiny.

Cestovné poistenie ďalej nekryje náklady na liečbu ochorenia, ktoré vzniklo už pred vycestovaním. Ak sa váš zdravotný stav súvisiaci s daným ochorením zhorší počas vycestovania, náklady na liečbu vám preplatené nebudú.

Špeciálne podmienky platia aj v prípade poistenia zameraného na pokrytie storno nákladov spojených s ubytovaním či cestovaním. Toto poistenie je potrebné uzatvoriť ešte pred nákupom ubytovania či cestovných dokladov. Len v takom prípade sa bude uzatvorené poistenie vzťahovať aj na ne.

Cestovanie je príjemným koníčkom a minimálne raz ročne si dovolenku dopraje väčšina Slovákov. Pokiaľ všetko funguje tak, ako má a tak ako plánujete pred dovolenkou, pomôže vám načerpať energiu do ďalšieho fungovania v bežnom živote. No nepríjemnosti z času na čas neobchádzajú nikoho, a tak sa môže stať, že z cesty, na ktorú sa človek tešil, sa vráti ešte viac unavený a vystresovaný, ako bol pred ňou. Práve na eliminovanie dôsledkov cestovateľských nepríjemností je ako stvorené cestovné poistenie, ktoré už vďaka pár eurám, pomôže užiť si cestovateľské zážitky naplno a bez starostí.