ZDIEĽAŤ

Spomínate si na to, keď ste pri pobyte v zahraničí museli obmedziť využívanie služieb svojho mobilného operátora pretože ste sa obávali, že sa účet za telefón vyšplhá do výšin? V súčasnosti je tomu už inak. V tomto roku došlo k zásadnej zmene týkajúcej sa všetkých mobilných operátorov v Európskej únii.

Od 15. júna 2017 na základe rozhodnutia Európskej únie došlo k regulácii cien medzinárodného roamingu.  Z uvedeného je roaming v európskej únii t.j. vo všetkých členských krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Táto regulácia spočíva v povinnosti mobilných operátorov v členských krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru neúčtovať svojim zákazníkom žiadne príplatky pri programoch služieb umožňujúcich medzinárodný roaming.  Od tohto dátumu je možné telefonovať, posielať SMS správy či využívať mobilné dáta v zahraničí bez rozdielu v poplatkoch.

4ka bola prvým operátorom, ktorý už pred samotnou reguláciou ponúkal svojim zákazníkom zrušenie roamingu. Zákazníci tak mohli volať, SMS-kovať a dátovať vo všetkých štátoch Európskej únie za rovnakú cenu ako na Slovensku. Nastavila jednotnú cenu, a to 4 centy za jednu minútu hovoru.

S príchodom spomínaného dátumu 4ka zrušila všetky poplatky za prichádzajúce volania v členských krajinách EÚ a EHP, čo znamená, že od tohto dátumu už nezaplatíte za prijaté volania ani cent. V rámci služieb pre zákazníkov ponúka 4ka aj zvýhodnený balík EÚ DÁTA, v ktorom je obsiahnutých 500MB dát v krajinách EÚ a EHP za 5€.

V praxi sa pre zákazníkov 4ky nezmenilo nič a naďalej tak využívajú výhodnú cenu 4 centy za jednu minútu hovoru. Kým v rámci Slovenskej republiky zákazníci mohli využívať tarifu Moja 4ka, v zahraničí to bola Moja 4ka Svet so službou Medzinárodný roaming. Od spomínaného dátumu nastala zmena automaticky, zákazníkom sa na SIM kartách služby bezplatne aktivovali.

Okrem spomínaných taríf je možné využívať aj nové paušály TO. a balíky GIGA PLUS a 100+1, čo sú to doplnkové služby dostupné v rámci programu služieb Moja 4ka a objemy minút, SMS a mobilných dát môžu zákazníci čerpať na základe podmienok uvedených v platnom cenníku.