ZDIEĽAŤ

Všetci vlastníci motorových vozidiel sú zo zákona povinní mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Veríme, že túto povinnosť máte splnenú. Teraz vám pomôžeme vyriešiť otázku, ktoré dokumenty je potrebné mať neustále po ruke, aby ste aj napriek kúpe PZP neboli pokutovaní.

Aké dokumenty vlastne dostanem k PZP?

S uzavretím povinného zmluvného poistenia (to najvýhodnejšie si môžete vybrať pomocou kalkulačky PZP poistenia) sa spájajú nasledovné dokumenty:

  • Poistná zmluva.
  • Biela karta.
  • Zelená karta.
  • Všeobecné zmluvné podmienky o PZP.
  • Zápisnica o vzniku škodovej udalosti.

Biela karta predstavuje doklad o povinnom zmluvnom poistení a potvrdzuje jeho platnosť. Je účinná na území Slovenskej republiky. Obsahuje údaje o vašom PZP, osobné údaje o držiteľovi/vlastníkovi vozidla, poisťovni a vozidle.

Zelená karta má medzinárodný charakter a spĺňa štandardy v rámci krajín patriacich do systému zelenej karty. Zjednodušene, v zahraničí ňou preukazujete platnosť vášho povinného zmluvného poistenia.

Ktoré PZP doklady skladovať v aute?

Zákon Slovenskej republiky prikazuje mať vo vozidle platnú bielu a zelenú kartu. Na základe výzvy policajnou hliadkou ste ju povinný predložiť, inak je policajt oprávnený udeliť vám pokutu vo výške niekoľko sto eur. Zákon nevyžaduje, aby ste mali pri sebe doklad o zaplatení PZP, nakoľko na tento účel spĺňa biela karta. Pokiaľ ešte nemáte uhradené povinné zmluvné poistenie, ale požiadali ste oň, bude vám vydaná tzv. dočasná biela karta. Jej platnosť je 30 dní. Po úhrade poplatku vám poisťovňa zašle originálne dokumenty.

Ďalším dokladom potrebným vo vašom vozidle je Zápisnica o vzniku škodovej udalosti. Bude vám doručená z poisťovne spolu s Bielou a Zelenou kartou. Hoci nie je nariadená zákonom a jej absenciu nemožno pokutovať, vďačne vám poslúži na zdokumentovanie škodovej udalosti, ktorej hodnota nepresiahne 3000 eur.

Pokiaľ už máte uzavreté výhodné zmluvné poistenie nezabudnite ešte skontrolovať, či máte v aute so sebou tie správne doklady. Vyhnete sa tak zbytočným nepríjemnostiam.