ZDIEĽAŤ
Úspešní hotelieri študujú MBA

Nedávna pandemická situácia a s ňou súvisiace hygienické opatrenia, cestovnému ruchu a turizmu veľmi nepriali. Momentálna situácia sa tiež nemusí zdať priaznivá, avšak príležitosť opäť sa nadýchnuť a pokračovať vo svojom biznise tu je. Práve teraz sa rozhoduje o tom, kto sezónu prežije a jeho biznis to nepoloží a naopak, kto aktuálnu situácie nezvládne, nepripraví sa, je možné, že bude jeho podnikanie ohrozené.

Ako prežiť, ak pracujete v cestovnom ruchu? Ako prežívajú ostatní? Ako to zvládnuť? Úspešní hotelieri a úspešní podnikatelia v cestovnom ruchu študujú MBA, pretože štúdium ich dokonale pripraví.

Reč je o štúdiu MBA priamo šitom na aktuálne zameranie a to MBA Management cestovného ruchu. Program je určený pre majiteľov hotelov, podnikateľov, manažérov a zamestnancov cestovných kancelárií, hotelov, reštaurácií a ďalších zariadení turistického ruchu či marketérov turistických destinácií. Je ideálnym študijným programom pre tých, ktorí majú záujem nájsť vysoko kvalitné uplatnenie v oblasti cestovného ruchu.

Práve takto úzko špecializovaný MBA program ponúka Business Institut, ktorý ho nedávno po analýze potrieb a reflektovaní na aktuálny dopyt zaradil do ponuky, nielen v kombinovanej forme, ale novinkou je aj online forma. Práve jeho online forma môže byť zaujímavá pre všetkých hotelierov, ktorí sú vyťažení práve prebúdzajúcou sa sezónou a rovnako snahou udržať si podnikanie. Získané poznatky zo štúdia sú okamžite aplikovateľné do praxe a teda výsledky uvidíte nielen z krátkodobého, ale i dlhodobého hľadiska vo forme ziskov, vracajúcej sa klientely, udržania podnikania, či udržania krivky zamestnanosti.

Online MBA štúdium je zaujímavé svojou interaktívnou formou a časovým rozmerom. Štúdium trvá 1 rok  a je 100% online, čo znamená, že študujete prostredníctvom e-learningu, systému vďaka ktorému máte svoje štúdium vždy so sebou vo svojom tablete, či mobilnom telefóne. Táto forma vám umožní študovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek, vďaka čomu sa môžete sústrediť na svoju prácu, záľuby a budovanie svojej značky.

Čerpať vedomosti a zručnosti budete od špičiek vo svojom obore. Štúdiom vás prevedú napríklad: JUDr. Luboš Bárta, MBA; Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D., či PhDr. Jana Hudcová.

Vďaka štúdiu MBA v programe MBA Management cestovného ruchu získate znalosti aj z oblastí ako: typológia a hlavné služby cestovného ruchu; úloha, náplň a tvorba stratégie podniku v oblasti cestovného ruchu; riadenie a management v cestovnom ruchu; problematika marketingu destinácií, regiónov a miest; financovanie aktivít; možnosti prepojenia súkromného a verejného sektora; PR, managementu turizmu, management stravovacích a ubytovacích zariadení; rezervačný systém Amadeus a jeho využitie pre cestovné kancelárie a hotely.

Prihláste sa na online MBA štúdium už dnes a zaistite si tak svoje podnikanie. Úspešní ľudia študujú MBA na Business Institut. Pridajte sa k úspešným aj vy. Viac na www.businessinstitut.sk.

Zdroj obrázku: Olena Yakobchuk / Shutterstock.com