ZDIEĽAŤ

V meste Trenčín v súčasnosti prebiehajú dve významné stavby. Mohli by sme povedať, že toto mesto ležiace pri rieke Váh mení svoju podobu každým dňom. V súčasnej dobe je jedným veľkým staveniskom, ktoré vytvára nové dopravné podmienky zľahčujúce život tunajších obyvateľov. Prvou stavbou je nový cestný most ponad rieku Váh. Železobetónový most s dvoma jazdnými pruhmi už nutne potreboval rekonštrukciu. Z dôvodu narastania intenzity dopravy kapacitne nepostačoval. Dôsledkom toho sa na moste vytvárali denne zápchy v čase dopravnej špičky, a to hlavne v smere do Zlatoviec. Táto akútna situácia si teda vyžadovala kompromis, plánovanie, vyčlenenie financií a v neposlednom rade aj kvalitný servis strojov, ktoré sa následne zhostili svojej úlohy. Pri ceste do Trenčína Vás teda iste nezaskočí nejaké to minirýpadlo, žeriav, nakladače, dózery, caterpillare a podobne. 

Druhá významná stavba, ktorej realizácia je v plnom prúde, sa nesie v znamení dvojkoľajnej elektrifikovanej železničnej trate medzi železničnými stanicami v Trenčíne a Zlatovcami. Súčasná trať nedovoľuje prejazd vlakov rýchlosťou okolo 160 km/h, a preto dochádza k zmene tejto trasy. Je to však aj z toho dôvodu, že železničná trať medzi Zlatovcami a Trenčínom má tvar písmena „S“.

Stavba novej železničnej trate cez mesto Trenčín je súčasťou Paneurópskeho koridoru č. V. Ide tu o trasu Benátky- Terst/Koper- Ľubľana- Budapešť- Užhrod- Ľvov a vetvu Bratislava- Žilina- Užhrod. Stavba na Slovensku je rozdelená na štyri časti:

1. Traťový úsek  Trenčín – Trenčianska Teplá UČS 32
2. Železničná stanica Trenčín UČS 31.  
3. Traťový úsek Zlatovce – Trenčín UČS 30.
4. Železničná stanica Zlatovce UČS 29.

Obe stanice (aj traťový úsek Zlatovce- Trenčín) by mali byť ukončené v auguste 2015.

Táto zmena trasy železnice medzi Trenčínom a Zlatovcami spôsobí značné vyrovnanie síl. To umožnení vlakovým súpravám prechádzať týmto úsekom rýchlosťou až do 160 km/h. Ak uvidíte teda dnes v okolí trenčianskej trate frčať naplo elektrocentrály alebo poodkladané najrozmanitejšie náhradné diely, budete vedieť, o čo ide.

Prekládka novej železničnej trate si vynútila aj výstavbu nového železničného mosta. Z tohto dôvodu museli byť zbúrané niektoré rodinné domy v mestskej časti Orechové. Na opačnom brehu Váhu zas padlo za obeť letné kúpalisko s toboganom. Mesto Trenčín odpredalo železniciam  už v roku 2006 pozemky kúpaliska. Nový železničný most by mal byť dokončený v priebehu decembra 2014. Neskôr bude nasledovať zhotovenie železničného spodku i zvršku s osadením koľajníc a montáž trakčného vedenia.

Nuž, ako vidieť, ešte istý čas to bude v Trenčíne vrieť výstavbou. Kultúrnu prehliadku mesta si preto radšej nechajte na neskôr. 

Zdroj: railtrains.sk

Foto: dollarphotoclub.com