ZDIEĽAŤ

Pre budúcich jazykových špecialistov a prekladateľov je cestovanie a štúdium jazyka priamo v danej krajine úplne nevyhnutné. Akademickým štúdiom a čítaním sa dá výborne naučiť gramatiku a rozšíriť slovnú zásobu, takže potom špecialisti nemajú problém s písaným prejavom a môžu robiť preklady aj korektúry v cudzom jazyku. Plynulý hovorený prejav však vyžaduje solídnu prax. Až dlhšie cesty či pobyt v zahraničí postupne naučí daného človeka správnej výslovnosti a prízvuku. Ďalšou širokou témou sú dialekty a hovorové výrazy, ktoré sa dajú školskou výučbou len ťažko naučiť.

Odborné preklady

Odborné preklady vyžadujú veľkú prax a okrem výbornej znalosti jazyka je nutný tiež dobrý prehľad v obore. Často nestačí iba poznať domáce pomery a jazyk, je nutné vycestovať do zahraničia a spoznať iný spôsob práce, iné postupy a aj zvládnuť odlišnú terminológiu. Za príklad môžu poslúžiť súdne preklady, kde je anglosaský súdny systém od slovenského značne odlišný. V ideálnom prípade by napríklad odborníci aj jazykoví špecialisti a prekladatelia mali absolvovať minimálne niekoľko mesiacov praxe v príslušnom odbore. Pre vysoko odborné preklady sú obvykle špecialisti s praxou v obore lepší ako prekladateľ, ktorý odboru nerozumie.

Hovorené slovo a simultánne tlmočenie

V reálnom živote je stále viac potrebné ovládať plynule cudzie jazyky, najmä angličtinu. Rad firiem je medzinárodných a používajú mnoho cudzojazyčných materiálov, dokonca aj v SR už majú niektoré firmy angličtinu ako oficiálny firemný jazyk. Práve z tohto dôvodu je neoceniteľný pobyt v zahraničí, kde si možno ľahko a prirodzeným spôsobom osvojiť slovnú zásobu a správnu výslovnosť. V reálnej komunikácii a najmä pri simultánnom tlmočení musíte zhotoviť preklady ihneď, čo vyžaduje perfektnú znalosť cudzieho jazyka a aj dobré výrazové schopnosti v slovenčine.

Kam vycestovať za jazykmi

Veľkou nevýhodou aj výhodou Európy je jej jazyková rôznorodosť. Nevýhoda je to pre vzájomnú komunikáciu, pre výučbu jazykov je to naopak ideálne. Slováci môžu ľahko vycestovať do iných krajín Európy a učiť sa tak svetové jazyky v prirodzenom prostredí, medzi obľúbené destinácie patrí predovšetkým Londýn, ale tiež Edinburgh, Dublin, Berlín, Viedeň, Paríž, Madrid, Barcelona a Rím. Najmä veľké mestá ponúkajú dostatok príležitostí k nájdeniu práce a aj širokú ponuku súkromných aj univerzitných kurzov. Rad študentov tiež využíva výmenné pobyty a stáže na medzinárodných univerzitách.