ZDIEĽAŤ

Ochranná doba je pojem, ktorý by mal poznať každý zamestnanec. Viete však, aké práva ochranná doba pre vás prináša, ako dlho trvá a aké podmienky počas nej platia? Ak nie, čítajte ďalej!

Ochranná doba je lehota, ktorá zamestnanca chráni pred výpoveďou. Toto je základná, mimoriadne jednoduchá poučka. Počas pracovného života sa totiž stáva, že zamestnanec zostane dočasne práceneschopný, čo je pre zamestnávateľa problém. Doba dočasnej práceneschopnosti sa totiž v prípade vážnejších zdravotných problémov môže pretiahnuť aj na niekoľko mesiacov. Zamestnávateľ tak na dlhú dobu stratí zamestnanca a bolo by pre neho výhodné jednoducho ho prepustiť a nahradiť novým. Chudák zamestnanec by tak počas svojej dočasnej práceneschopnosti prišiel o zamestnanie a dostal by sa do veľkých problémov. Práve tu sa dostáva k slovu ochranná doba. Dočasná práceneschopnosť je tak krytá ochrannou dobou, zamestnávateľ tak svojmu zamestnancovi počas tejto doby nemôže dať výpoveď, ani keby na to mal dôvod. Sú tu však výnimky. Ochranná doba sa nevzťahuje na stav práceneschopnosti, ktorý si zamestnanec zapríčinil sám alebo pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu, prípadne ak bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo porušil pracovnú disciplínu. V takýchto prípadoch môžete výpoveď dostať, aj keď ste dočasne práceneschopný.

Ochranná doba po skončení pracovného pomeru?

Ochranná lehota trvá 7 dní po skončení pracovného pomeru, počas tejto doby môžete ísť na PN. Túto skutočnosť však nesmiete zabudnúť oznámiť Sociálnej poisťovni do 7 dní po skončení pracovného pomeru. Určite treba spomenúť aj to, že vám ako zamestnancovi nič nebráni podať výpoveď počas ochrannej lehoty. Iným slovom, ak ste v ochrannej lehote, môžete podať výpoveď. Toto sú základné veci, ktoré by ste o ochrannej dobe mali vedieť. Je to však oveľa komplexnejšia téma, ohľadom ktorej si môžete zistiť ešte oveľa viac informácií. Stačí napríklad zavítať na portál ekariera.sk, na ktorom nájdete magazín s mnohými užitočnými článkami týkajúcimi sa práce a kariéry. Nájdete tu aj rady na tému právo a zmluvy, s ktorými má veľa ľudí problémy. Tak nečakajte a začnite sa v oblasti kariéry a zamestnania vzdelávať ešte dnes!