ZDIEĽAŤ

Veľa majiteľov firiem sa snaží svojich pracovníkov čo najviac motivovať. Niektorí zamestnávatelia umožňujú svojim zamestnancom v rámci firemného vzdelávania dokonca rôzne jazykové kurzy, či odborné školenia.

Hlavne veľké firmy, ktoré majú vlastné oddelenie pre vzdelávanie a školenia sa môžu pochváliť nadštandardnou starostlivosťou o svojich zamestnancov. Odborní pracovníci tohto špecifického odboru každoročne pripravujú plány vzdelávania pre všetkých zamestnancov firmy. Majú spracované rôzne kvalifikačné matice a v rámci multifunkčnosti a zastupiteľnosti posielajú pracovníkov aj na iné školenia, ktoré síce priamo nevyplývajú z pracovnej činnosti, no vďaka nim si zvyšujú kvalifikáciu.Snímka

Niektoré firmy s obľubou organizujú rôzne outdoorové aktivity mimo firmy. Za týmto účelom vyhľadávajú hlavne také ubytovacie zariadenia, ktoré majú k dispozícii aj rôzne rokovacie miestnosti, či konferenčné sály. Ideálnym miestom k tomuto účelu je kongresový hotel, ktorý je vsadený do pekného horského prostredia. Jedným z najviac vyhľadávaných hotelov, v ktorom si veľké firmy s obľubou zabezpečujú svoje akcie je hotel Salamandra situovaný v krásnom prostredí Štiavnických vrchov. Okrem kvalitného hotelového ubytovania ponúka aj možnosť zrelaxovať si vo vlastnom wellness centre. Pracovníci si tak po pracovnej časti môžu firemný pobyt v hoteli spestriť plávaním v bazéne, saunovaním alebo príjemným uvoľňujúcimi masážami.

Ak sa chystáte zorganizovať pre svojich spolupracovníkov firemnú akciu nezabúdajte, že práve horské prostredie je tým najlepším miestom pre firemné aktivity, pracovné stretnutia, či teambuilding. Utužovanie pracovných vzťahov mimo areál spoločnosti je určite príjemným spestrením a môže významne prispieť k celkovej spokojnosti Vašich zamestnancov a ich pracovnej pohode.