ZDIEĽAŤ

Asi každý uvedomelý človek si už všimol, že svet výrazne ovplyvňujú aj ázijské krajiny. Preto sa určite oplatí študovať ich jazyky. Ukazuje sa v nich sľubná budúcnosť. Možno ste už v minulosti potrebovali preložiť text z alebo do jedného z týchto jazykov. V prípade, že budete podobnú službu dopytovať znova, kvalitné jazykové preklady vie i v tomto smere zabezpečiť prekladateľská agentúra Aspena. Tá je známe nielen svojím profesionálnym prístupom, ústretovosťou a komplexnými službami, ale aj výrazným úsilím neustále zvyšovať kvality jazykových znalostí vo svojom tíme. Aj vďaka tomu je možné nechať si preložiť texty až do 30 jazykov. V prípade, že momentálne potrebujete využiť prekladateľské a tlmočnícke služby, táto spoločnosť by mohla naplniť Vaše očakávania.

Dokonale harmonická spolupráca

Aspena spolupracuje s rodenými hovorcami a lingvistickými odborníkmi, špecializuje sa hlavne na jazyky strednej a východnej Európy, no nemá problém prispôsobiť sa aj individuálnym potrebám klienta. Preklady sú realizované tak, aby bola dodržaná odborná terminológia a dôraz sa kladie i na prirodzenosť jazyka, jeho kultúrne, politické a iné danosti. Spoločnosť je na trhu už dve desaťročia, preto ju môžeme radiť medzi špičkových partnerov. Projekty sú riadené systematicky, efektívne a dynamicky. Každý v tíme má presne vymedzené úlohy, jednotliví členovia sa vzájomne dopĺňajú a spolu tvoria harmonický kolektív. Vďaka tomu prebehne celý proces oveľa expresnejšie a k maximálnej spokojnosti klienta. Mnohí možno ocenia preklady do kórejčiny, keďže u nás dominuje napríklad kórejská automobilka, ale na spoločnosť sa môžete obrátiť s akoukoľvek požiadavkou súvisiacou s jej odborom. Laici si tiež často myslia, že kórejčina, japončina a čínština sú veľmi podobné, ba až identické. Treba ale zdôrazniť, že je v nich skutočne výrazný rozdiel a každý z týchto jazykov má svoje špecifiká.

Japončina, čínština a kórejčina nie sú jeden jazyk!

Tých, ktorí si myslia, že medzi týmito tromi jazykmi je asi taká príbuznosť ako medzi slovenčinou a češtinou, musíme vyviesť z omylu. Ide o úplne odlišné jazyky. Napríklad taký Japonec si s Číňanom nerozumie ani jediné slovo. Aj keď sa nám zdá, že môžu mať podobné písmo, ich jazyky znejú úplne rozdielne. Jediným jazykom, ktorý by sme si mohli dovoliť prirovnať k japončine, je kórejčina. No ani obyvatelia týchto dvoch krajín by si pravdepodobne nerozumeli. Čínske znaky sa vyvíjali celé tisícročia a každý jeden z nich (alebo viacero znakov v presne určenom poradí) vystihuje nejaké konkrétne slovo. V súčasnosti sa využíva aj ich kombinácia s arabskými číslicami a pri cudzojazyčných výrazoch aj latinka. Žiaci sa po nástupe do školy učia najskôr latinku, až následne znaky. O japončine sa vie, že dlho nemala žiadne písmo. Pri prvých obchodných stykoch s Čínou ho prevzali od tejto veľmoci. Slová zapisovali čínskymi znakmi, čo viedlo k deformácií jazyka. Preklady do čínštiny v japonskom poňatí sú pomerne zložité. Pre úradne dokumenty slúžila ešte dlho čínština a japončina sa využívala len ako umelecký jazyk.

Rok 759 priniesol Japoncom novú abecedu, ktorá sa zvykne nazývať aj kana (delí sa na hiraganu a katakanu). Nevyjadruje slová, ale slabiky. V modernej japončine sa využívajú aj čínske znaky (kanji-znakové písmo). Japončina sa tak vyčlenila na samostatnú a jedinečnú jazykovú skupinu. Dnes teda fungujú preklady do japončiny na základe samostatných pravidiel. Čínština je oproti nej tiež o niečo viac melodická, a teda ide o tzv. tonálny jazyk. Stačí, aby ste troška zmenili intonáciu hlasu a zmeníte aj význam vety. Tento jazyk vyniká aj viacerými dialektmi, z ktorých najznámejší je mandarínska čínština. Japončina nemá tóny. Popri týchto jazykoch je tu ešte kórejčina, ktorá sa pokladá za absolútne izolovaný jazyk. Je úradným jazykom dvoch kórejských štátov, ale aj jedným z úradných jazykov autonómnej prefektúry Číny, ktorá hraničí s KĽDR. Má síce niekoľko spoločných znakov s japončinou (podobná gramatika), ale jej hláskový systém je úplne iný. Priamym predchodcom modernej kórejčiny je jazyk kráľovstva Šilla. Spočiatku mali Kórejčania iba jazyk, písmo absentovalo. Neskôr sa nechali inšpirovať čínskymi znakmi, no už od počiatku sa snažili prispôsobiť čínske ideografické písmo vlastnému jazyku, pretože znakmi sa nedali vyjadriť všetky pôvodné kórejské slová a prípony. Koncom 19. storočia nastal prudký rozvoj kórejčiny a za 100 rokov prekonal jazyk taký rozvoj ako iba máloktorý. Dnes je situácia na kórejskom polostrove zložitá aj z jazykovej stránky. Juh si osvojil jazyk ovplyvnený strednou vrstvou v Soule a jeho okolí, no a sever uzákonil jazyk, ktorý si vzal za základ dialekt používaný v Pchongiangu.

Veríme, že po prečítaní tohto článku budú tieto tri jazyky pre Vás ešte atraktívnejšie a už ich viac nebudete pokladať za jeden.

Foto: © [tiantan] / Dollar Photo Club