ZDIEĽAŤ

Dnes už nie je ani jedna pôžička, pri ktorej sa neoveruje výška príjmu. Platí to aj, keď to je online pôžička. Banky aj nebankové spoločnosti musia povinne zistiť, či je žiadateľ úveru schopný splácať svoj záväzok. Preto sa od žiadateľov o pôžičku vyžaduje, aby mali dostatočne vysoký, pravidelný a stabilný príjem. Dôležitým je najmä typ príjmu. Nie každý totiž stačí na to, aby ste mohli získať pôžičku.

Trvalý pracovný pomer

Najlepšiu šancu získať pôžičku majú ľudia, ktorí sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Úver pre zamestnancov sa dá získať prakticky všade. Potom rozhoduje iba to, aký vysoký príjem máte. Je však nutné, aby bol pracovný pomer na dobu neurčitú a po skúšobnej dobe.

Ľudia zamestnaní na dobu určitú však majú určitú šancu na získanie pôžičky. Rozhoduje doba trvania pomeru, zvyšná doba trvania a charakter pracovného miesta. Pokiaľ banka alebo nebanková spoločnosť bude tento príjem považovať za dostatočne stabilný a pravidelný, začne posudzovať jeho výšku.

Podnikanie

Živnostníci majú slušnú šancu na získanie pôžičky. Stačí, ak doložia príjem za posledné dva roky a nemajú žiadne nedoplatky na daniach alebo zdravotnom a sociálnom poistení. Pokiaľ ide o konateľov firmy, rozhoduje ich postavenie vo firme. Ak sú ako konatelia zamestnaní, zohľadňuje sa ich príjem zo zamestnania. Ak nie sú, musia predložiť obrat obchodnej spoločnosti. Pri schvaľovaní sa však nezohľadňuje celá výška obratu, ale iba časť.

Práca na dohodu

Ľudia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce to majú pri žiadaní pôžičky ťažké. Iba niektoré nebankovky považujú tento druh príjmu za dostatočne pravidelný a stabilný na to, aby mohli poskytnúť úver. Nepomôže ani, keď to je pôžička online. Všetko závisí individuálne od každého žiadateľa.

Dôchodok

Dôchodcovia sú pre banky a nebankovky zaujímavá skupina. Žiadatelia o pôžičku s výsluhovým dôchodkom by nemali mať žiadny problém. Čo sa týka starobného a invalidného dôchodku, rozhoduje hlavne jeho výška. Čím vyšší, tým lepšia šanca získať pôžičku.

Pasívny príjem

 Ak máte pasívny príjem napr. z prenajímania nehnuteľnosti, môžete taktiež požiadať o pôžičku. Schválenie je individuálne a závisí od výšky príjmu, ako aj to, či je tento príjem stabilný.