ZDIEĽAŤ

V dnešnom otvorenom svete, v ktorom komunikujeme naprieč kontinenty a takmer bez hraníc, je doslova nevyhnutnosťou ovládať minimálne jeden svetový jazyk. Schopnosť dohovoriť sa kdekoľvek sme nám totiž otvára dvere a ponúka mnoho možností. No hoci si v angličtine veríte, trúfli by ste si aj na odborný preklad? Je totiž veľký rozdiel medzi hovorovou a odbornou verziou jazyka. Aj preto, keď dôjde na preklady odbornejšieho charakteru, je lepšie sa obrátiť na profesionálov.

Proces prekladu

Preklad textu, obzvlášť odborného charakteru, nevznikne len tak, je to náročný proces obsahujúci tzv. fázy komunikačnej reťaze, v ktorej sa uskutočňuje prekódovanie literárneho komunikátu z jedného jazyka do druhého.

Prekladateľský proces sa nerealizuje nárazovo, ale je členený na etapy – na proces dekódovania správy a následného kódovania správy za pomoci sprostredkujúceho systému. Výsledkom prekladateľského procesu je prekódovanie správy, tvorba nového textu a jeho recepcia príjemcom.

Dekódovanie správy možno pomenovať ako recepčný proces, ktorý má niekoľko fáz:

  • Na počiatku je čítanie v pôvodnom jazyku.
  • Následne dochádza k dekódovaniu textu.
  • Už dekódovaný text je potrebné prekódovať do iného jazyka, v ktorom ho bude prijímať cieľové publikum.
  • Každý preklad si vyžaduje dôslednú korekciu textu, ideálne rodeným hovoriacim, ktorý danému jazyku dokonale rozumie.

Jazykové korektúry

Cieľom jazykovej korektúry textu je prehľadnosť a čitateľnosť spracovávaného textu. Špeciálne jazykové korektúry rodeným hovoriacim sú vyhľadávanými pri opravách gramatických i pravopisných chýb, ktoré zvyknú uniknúť aj tomu najvnímavejšiemu oku prekladateľa. Predsa len, ovládať danú reč ako svoju rodnú je veľkou devízou, ktorá sa obzvlášť pri prekladaní náročnejších textov veľmi cení.

Slohová korektúra jazykovým korektorom sa zameriava na odstraňovanie štylistických chýb a nezrovnalostí, aby bola zachovaná jazyková čistota textu.

Predmetom jazykových korektúr textov sú najrôznejšie odborné i beletristické texty, ako aj oficiálne dokumenty firiem, výročné správy, webové stránky, obchodné konferencie a iné.

Jazykové korektúry často využívajú aj študenti vysokých škôl pri písaní záverečných prác.

Nie je žiadnou hanbou nechať si poradiť a pri preklade či korekcii textu sa obrátiť na špičkových prekladateľov. Takých nájdete aj v Aspene, kde vám zabezpečia preklady do viac ako 50 jazykov, čo, ako isto uznáte, znie viac než zaujímavo.

Veď predsa nemôžeme byť odborníkmi na všetko, nie?

 

FOTO: © BillionPhotos.com / Dollar Photo Club