ZDIEĽAŤ

Na čo sa zameriava kontrola SOI pri prevádzkovaní ubytovacieho zariadenia?

Ubytovacie zariadenia sa delia na kategórie ubytovania ako sú hotely, garni hotely, kúpeľné hotely, horské hotely, wellness hotely, kongresové hotely, boutique hotely, apartmánové hotely, motely, botely, apartmánové domy, penzióny, turistické ubytovne – hostely, chatové osady, kempingy aj ubytovanie v súkromí. Slovenská obchodná inšpekcia pravidelne kontroluje tieto ubytovacie zariadenia.

SOI vždy najprv zsití, či je ubytovacie zariadenie správne zaradené do niektorej z daných kategórií, a či ubytovacie zariadenie splňuje rozsah a úroveň poskytovaných služieb. Ďalej sa inšpekcia sústredí na dodržiavanie zásad rovnakého prístupu ku všetkým klientom či dodržiavanie zákazu viazania služieb počas ich poskytovania.

Pri kontrole ubytovacích zariadení sa robí aj monitoring zabezpečenia bezbariérového prístupu a ich vybavenosť výťahmi.

SOI sa ďalej zameriava na:

  • Umiestnenie cenníka ubytovacích služieb na prístupnom a viditeľnom mieste,
  • Označenie ubytovacieho zariadenia,
  • Označenie izieb hostí číslami,
  • Chýbajúce čísla kontaktov na políciu, hasičskú jednotku, lekársku a zdravotnú službu, linku tiesňového volania a čísla spojení v rámci ubytovacieho zariadenia,
  • Možnosť zatemnenia okien izieb hostí a ubytovacích objektov,
  • Vyznačený smer najkratšej únikovej cesty,
  • Označenie priestorov, ktoré sú prístupné pre hostí viditeľnými nápismi,
  • Odlíšenie zamestnancov (odevom či označením), ktorí prichádzajú do kontaktu s hosťami,
  • Vetranie v hygienických zariadeniach.
  • Vybavenosť predsiení, izieb a hygienických zariadení

SOI, ktorá sídli v Bratislave, kontroluje ubytovacie zariadenia na pravidelnej ročnej báze a výsledky z roku 2018 môžete nájsť na stránke SOI, kde predmetom kontroly boli aj hostely Bratislava.

Samozrejmosťou sú nielen luxusné, ale aj lacné ubytovanie v Bratislave musí vždy splňovať požiadavky SOI.