ZDIEĽAŤ

Ešte skôr než sa rozhodnete cestovať do USA, musíte mať povolenie na vstup do Spojených štátov amerických. Slovenskí občania majú dve možnosti ako získať už spomínané povolenie. Závisí to od dôvodu vycestovania a dĺžky pobytu na Americkej pôde. Ten kto chce v USA študovať sa nemôže riadiť potrebnými povoleniami, stanovenými pre osoby do USA cestujúce za turistickými účelmi a podobne. Kedy a o čo konkrétne žiadať? Poďme sa na to spolu pozrieť.

 

Bez víz a s ESTA-ou

Tento systém častokrát ľudovo označovaný ako ESTA VIZA alebo ESTA USA nie je vízum! Electronic System for Travel Authorization alebo v skratke len ESTA predstavuje automatizovaný systém, na základe ktorého sa môžete stať účastníkom bezvízového programu a teda na vstup do USA nebudete potrebovať víza. Uľahčuje spôsob cestovania do Spojených štátov tým, ktorých účelom cesty je služobná cesta alebo turistika. Avšak, ak by Vaša cesta mala trvať dlhšie ako 90 dní, elektronický formulár ESTA budete musieť nahradiť vízami. Povolenie ESTA má síce dvojročnú platnosť, a teda môžete na ňu vycestovať viackrát, ale pozor váš pobyt na všetky cesty nesmie presiahnuť 90 dní. Ak spĺňate hore uvedené podmienky, jediné čo potrebujete je biometrický pas. Ak si nie ste istý či máte biometrický pas stačí si pozrieť dátum vydania. Všetky pasy, ktoré boli vydané po januári roku 2008 obsahujú biometrické údaje. Poprípade si aj Vy sami môžete na príslušnom výdajnom úrade overiť jeho použitie v bezvízovom programe.

 

Bez ESTA-y s vízami

V prípade, ak Vaša cesta bude trvať dlhšie ako 90 dní, alebo bude za inými účelmi než sú služobná cesta a turistika budete potrebovať víza. Máte možnosť požiadať o niekoľko druhov víz, opäť to všetko závisí od účelu. V prípade žiadosti o víza okrem toho, že splníte jednotlivé potrebné podmienky a vyplníte požadované formuláre (závisí to od typu víz) budete si musieť vyhradiť čas na návštevu americkej ambasády ktorá má sídlo v Bratislave.

 

 1. Cestovanie a služobná cesta

Osobám, ktorým služobná alebo turistická cesta bude trvať viac ako 90 dní budú musieť požiadať o služobné a turistické víza. Tieto víza sú označované ako neprisťahovalecké víza B-1/B-2. Určené sú pre osoby, ktoré cestujú do USA za účelom turistickej alebo služobnej cesty, návštevy priateľov a rodiny. Tieto víza majú desať ročnú platnosť.

 • Víza B-1 – služobné víza, budete potrebovať v prípade služobnej cesty
 • Víza B-2 – turistické víza, budete potrebovať v prípade turistiky a návštevy blízkych

 

 1. Výmenný pobyt a work and travel program

Mladí ľudia, študujúci na Slovensku (stredoškoláci a vysokoškoláci) sú primárnou cieľovou skupinou, pre vízum na výmenné pobyty. Okrem študentov tu patria aj učitelia základných, stredných, vysokých škôl, profesori, ktorých cieľom je výskumná práca alebo prichádzajú učiť, účastníci praktických školení v podnikoch, osoby predvádzajúce špeciálne zručnosti a vedomosti. Obrovský záujem u študentov vysokých škôl je o výmenný pracovný program „work and travel“. V prípade ak chcú vysokoškoláci letné prázdniny stráviť v USA cez work and travel program, sú povinné požiadať o vízum na výmenné pobyty, konkrétne J-1.

 

 1. Štúdium v USA

Ak sa slovenskí študenti rozhodnú študovať na americkej pôde, vízum na výmenné pobyty im stačiť nebude. Budú sa musieť zamerať na študentské vízum. Skôr ako sa rozhodnú o podanie žiadosti je potrebné vlastniť potvrdenie o riadnom prijatí na príslušnú školu v USA. Ide o najdôležitejší doklad v prípade tohto druhu víz. Tieto víza majú dve formy:

 • F- 1 – bežné študentské vízum, určené pre už prijatých študentov akademického štúdia v USA na jednej z akreditovaných stredných škôl (vrátane súkromných) alebo univerzít. Spadajú tu aj akreditované programy v anglickom jazyku.
 • M-1 – vízum sa využíva v prípade ak ide o účasť na odbornom alebo neakademickom štúdiu, poprípade školenia americkou spoločnosťou.

 

 1. Práca v USA

Ak nie ste študent, ktorému by stačila práca v rámci výmenného pracovného programu počas leta, musíte požiadať o pracovné vízum. Toto pracovné vízum má niekoľko druhov, závisí to od typu práce. Takmer pri každom druhu víz ešte pred podaním žiadosti o víza je potrebné mať úradom USCIS  schválenú petíciu. Túto petíciu zaregistruje vo Váš prospech Váš budúci zamestnávateľ.

Kvalifikácia pracovných víz a oprávnení žiadatelia:

 • H-1B – kvalifikovaní pracovníci v špeciálnom zamestnaní
 • H-2A – sezónni poľnohospodárski pracovníci
 • H-2B – kvalifikovaní a nekvalifikovaní pracovníci v dočasnom sezónnom zamestnaní
 • H-3 – praktikanti na praktickej stáži alebo na profesionálnom tréningu
 • H-4 – rodinní príslušníci držiteľov víz typu H (manžel/manželka, deti)
 • L-1 – zamestnanci medzinárodných spoločností (pri účasti na vnútropodnikových transferoch)
 • L-2 – rodinní príslušníci držiteľov víz typu L-1 (manžel/manželka, deti)
 • O – osoby s nadpriemernými schopnosťamiv oblasti vedy, umenia, športu a pod.
 • P – umelci, športovci
 • Q – osoby, ktorých cieľom je účasť na medzinárodnom kultúrnom výmennom programe a v rámci tohto programu poskytovať tréningy, školenia, zamestnanie, informácie o histórii a kultúre jeho rodnej zeme.

Spôsobov ako si otvoriť bránu do USA je hneď niekoľko. Snažili sme sa Vám aspoň v krátkosti priblížiť najčastejšie využívané víza. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke amerického Veľvyslanectva so sídlom v Bratislave.  V prípade ak spĺňate podmienky vyššie spomínaného automatizovaného systému ESTA, víza nepotrebujete, stačí sa obrátiť na oprávnenú vízovú agentúru ESTA VISA.