ZDIEĽAŤ

Plánujete dovolenku a premýšľate, čo všetko si máte so sebou zabaliť? Ak zabudnete na plavky či osušku, to si bez problémov dokúpite aj priamo na mieste, ale čo taká nehoda na dovolenke, tú bez dobrého poistenia len tak poľahky nezvládnete.

Poistenie liečebných nákladov mimo Slovenska

Skutočne je to tak. Cestovať len tak „naľahko“ sa nevypláca, obzvlášť nie bez spoľahlivej poistky. Komerčné poistenie liečebných nákladov v zahraničí pritom nestojí veľa, napriek tomu jeho dôležitosť mnoho ľudí podceňuje.

Priemerne až každý tretí Slovák cestuje aspoň raz ročne do cudziny, nie všetci si však pred odchodom z domu zabezpečia poistku, ktorá ich v prípade núdze ochráni. Veľa ľudí sa totiž spolieha na to, že sa im predsa nič nemôže stať a ak by sa predsa len čosi nečakané vyskytlo, sme členskou krajinou EÚ, a teda postačí Európsky zdravotný preukaz. Lenže to je nedostatočná ochrana, takže ak takého nepripraveného cestovateľa zastihne choroba alebo úraz, pobyt sa mu razom predraží.

Dobrá poistka na cesty-necesty

Európsky zdravotný preukaz skutočne nepostačuje, je totiž akceptovaný len v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú zapojené do systému verejného poistenia. Cudzinec v nich naviac musí zaplatiť rovnakú spoluúčasť, akú platia domáci pacienti.

Ak si však uzatvoríte výhodné cestovné poistenie, poisťovňa Vám preplatí z poistenia liečebných nákladov všetky náklady na lekárske ošetrenie vrátane spoluúčasti a predpísaných liekov, taktiež prípadnú hospitalizáciu, prepravu do nemocnice, ako aj prepravenie na Slovensko, v prípade úmrtia dokonca aj prevoz telesných pozostatkov. Výška náhrad je pravdaže ohraničená zmluvne dohodnutou maximálnou sumou poistného plnenia.

Výhodné pripoistenia

Okrem liečebných nákladov sa dá pripoistiť aj batožina, zodpovednosť za škodu, rizikové športy či doplnkové asistenčné služby. Obzvlášť jazda počas zimných mesiacov, ak cestujete vlastným autom, je značne riziková a oplatí sa priplatiť si.

Výber aj cena cestovného poistenia však závisia najmä na tom, o aký typ dovolenky pôjde. Ak totiž idete iba na niekoľkodňový výlet, na ktorom neplánujete nič adrenalínové a neprevážate nijaké cennosti, celkom Vám postačí základné cestovné poistenie, ktoré garantuje preplatenie nákladov za ošetrenie náhlej choroby či úrazu v danej krajine.